cecab624-d313-45c2-b243-1f647109dab4jpg

Klasična medicina - homeopatija


Klasična medicina zdravi na podlagi postavljene diagnoze, homeopatija na podlagi ugotovljenih znakov in simptomov.

Klasična medicina pri posameznem bolniku lahko za eno bolezen uporabi več zdravil hkrati, pri homeopatiji se predpisuje le eno zdravilo, ki pa mora pokriti vse za bolnika značilne in karakteristične znake in simptome.

Homeopatija in klasična medicina se ne izključujeta, zdravljenje lahko poteka vzporedno.

V primerih, ko je potrebno operativno zdravljenje, je klasična medicina prvi izbor.