cecab624-d313-45c2-b243-1f647109dab4jpg

Kaj je homeopatija?


Homeopatija je sistem zdravljenja z zdravili, ki se pripravljajo na specifičen način, preizkušajo na specifičen način in predpisujejo na specifičen način. Homeopatija je sistem zdravljenja, ki deluje na načelu podobnosti.


Začetnik homeopatije je bil nemški zdravnik, prevajalec in pisec medicinskih knjig dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843), ki je prišel do spoznanja, da bolezen z največjo verjetnostjo in učinkovitostjo pozdravimo z zdravilom, ki pri zdravem človeku povzroča enak niz simptomov, kot jih bolezen povzroča pri bolniku (načelo podobnosti). Bolezen je pojmoval kot motnjo delovanja življenjske sile, simptome bolezni pa kot zunanji odraz te motnje. Zdravila je pripravljal sam iz rastlinskih, živalskih, mineralnih substanc s posebnim načinom redčenja in pretresanja ter tako dobil potencirana zdravila (specifičen način priprave zdravil), ki so jih nato preizkušali zdravi preizkuševalci (specifičen način preizkušanja). S skrbnim zapisovanjem niza simptomov, ki ga je opazil posamezni preizkuševalec pri posameznem zdravilu, so nastajale knjige, v katerih so bila zbrana zdravila, in v poznejšem času tiste, v katerih so bili zbrani vsi simptomi in ob njih zdravila, ki te simptome povzročajo.


Zdravljenje v homeopatiji je individualno in specifično za vsakega bolnika. Zato je zelo pomembna prva anamneza, pri kateri zdravnik homeopat dobi podatke o nizu simptomov, ki jih neka bolezen pri bolniku povzroča. Sama diagnoza bolezni je le v pomoč, ni pa ključna za izbiro zdravila, saj ob isti diagnozi različni bolniki odreagirajo različno, pri vsakem od teh bolnikov je prisoten različen niz simptomov, zato je izbrano homeopatsko zdravilo za vsakega posameznega bolnika pri enaki diagnozi lahko drugačno. Pomembno je, da zdravnik homeopat pri bolniku na podlagi ugotovljenega niza simptomov predpiše ustrezno homeopatsko zdravilo (eno samo) in sicer takšno, ki bi pri zdravih preizkuševalcih povzročilo enak niz simptomov (specifičen način predpisovanja), pokrije pa celoten niz simptomov.


Zdravnik homeopat tako z natančno in poglobljeno anamnezo dobi vpogled v bolnika kot celoto, dobi vpogled v njegovo fizično, pa tudi emocionalno in mentalno stanje. Le na ta način lahko zdravi bolnika v celoti.